Nurzyńska, I. (2014). Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w unii europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (4 (165), 27–43. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/523