Parzonko, A. (2014). Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich. Sprawozdanie z konferencji. Wieś I Rolnictwo, (3 (164), 209–213. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/520