Soliwoda, M., Kulawik, J., & Wieliczko, B. (2018). Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE. Wieś I Rolnictwo, (3 (180), 9–33. https://doi.org/10.53098/wir032018/01