Czyżewski, A., Stępień, S., & Borychowski, M. (2014). „Płatność cukrowa” a dochody plantatorów buraka cukrowego w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Wieś I Rolnictwo, (3 (164), 189–202. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/518