Pawlewicz, A., & Szamrowski, P. (2014). Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020. Wieś I Rolnictwo, (3 (164), 175–188. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/517