Jasiński, J., Michalska, S., & Śpiewak, R. (2014). Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju. Wieś I Rolnictwo, (3 (164), 105–123. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/513