Kołodziejczak, A., & Kossowski, T. (2014). Regionalna konkurencyjność rolnictwa w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (3 (164), 57–70. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/510