Gołaś, Z. (2014). Dochodowość pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (3 (164), 7–23. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/507