Długosz, P. (2014). Młodzież wiejska pogranicza polsko-ukraińskiego: potencjał czy bariera modernizacji?. Wieś I Rolnictwo, (2 (163), 123–143. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/501