Bieniasz, A., Gołaś, Z., & Łuczak, A. (2014). Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007–2011. Wieś I Rolnictwo, (2 (163), 101–121. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/500