Prytula, K., Krupin, V., & Maksymenko, A. (2014). Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine (Rozwój obszarów wiejskich Ukrainy: stan obecny i perspektywy integracji z UE). Wieś I Rolnictwo, (2 (163), 83–99. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/499