Bukraba-Rylska, I. (2014). Polska wieś w UE: esej o (brakującej) „Wielkiej Narracji”. Wieś I Rolnictwo, (2 (163), 65–81. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/498