Halamska, M. (2014). Współczesne rolnictwo rodzinne: polimorficzna rzeczywistość i mity. Wieś I Rolnictwo, (2 (163), 25–46. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/495