Redakcja. (2014). OD REDAKCJI. Wieś I Rolnictwo, (2 (163), 7–8. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/493