Wieruszewska, M. (2014). Myślenie o wsi i regionie w kategorii wspólnoty: anachronizm czy aktualna perspektywa?. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 139–153. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/489