Stanny, M. (2014). Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 123–138. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/488