Halamska, M. (2014). Struktura społeczna współczesnej polskiej wsi. Zróżnicowanie regionalne. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 81–96. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/485