Rosner, A. (2014). Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 63–79. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/484