Rauziński, R. (2014). Procesy demograficzne na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsi w latach 1950–2035. Aspekty narodowościowe, społeczne i przestrzenne. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 45–62. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/483