Kotowska, I. E. (2014). Uwagi o reorientacji podejścia do procesu dostosowań do zmiany demograficznej w Europie. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 35–44. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/482