Rosner, A. (2014). Prof. dr hab. Izasław Frenkel, czyli Sławek. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 13–16. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/479