Rajkiewicz, A. (2014). Autorytet Niekwestionowany. Wieś I Rolnictwo, (1 (162), 11–12. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/478