Knapik, W. (2013). Wpływ zagrożenia powodziowego na życie wspólnotowe mieszkańców wsi. Wieś I Rolnictwo, (4 (161), 173–189. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/474