Marks-Bielska, R., & Bielski, S. (2013). Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wieś I Rolnictwo, (4 (161), 149–160. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/472