Dzikowska, E. E. (2013). Plany rozwoju lokalnego – oczekiwania a rzeczywistość. Wieś I Rolnictwo, (4 (161), 133–148. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/471