Zajda, K., & Pasikowski, S. (2018). Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego. Wieś I Rolnictwo, (4 (181), 149–161. https://doi.org/10.53098/wir042018/08