Nurzyńska, I. (2013). Europejska polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki. Wieś I Rolnictwo, (4 (161), 98–115. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/469