Wieruszewska, M. (2013). Recenzja książki Katarzyny Kajdanek „Suburbanizacja po polsku”. Wieś I Rolnictwo, (3 (160), 196–199. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/462