Janc, K. (2013). Źródła informacji dla rolnictwa – analiza powiązań między serwisami WWW. Wieś I Rolnictwo, (3 (160), 168–181. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/459