Nurzyńska, I. (2013). Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (3 (160), 119–137. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/456