Kołodziejczak, W., & Wysocki, F. (2013). Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009. Wieś I Rolnictwo, (3 (160), 103–118. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/455