Jadczyszyn, J., & Rosner, A. (2013). Próba charakterystyki społeczno-ekonomicznej obszarów o cechach niekorzystnych dla rozwoju funkcji rolniczej. Wieś I Rolnictwo, (3 (160), 75–92. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/453