Agencja Rynku Rolnego. (2013). Owoce w szkole – skutecznym programem edukacyjnym i zdrowotnym dla dzieci. Wieś I Rolnictwo, (2 (159), 198–200. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/449