Wieruszewska, M. (2013). Recenzja książki „Kim jesteś regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy”. Wieś I Rolnictwo, (2 (159), 178–182. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/447