Poczta, W. (2013). Recenzja książki Bazylego Czyżewskiego „Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce”. Wieś I Rolnictwo, (2 (159), 174–177. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/446