Murowa, O. (2013). Land policy in Ukraine and its impact on technical efficiency (Polityka agrarna na Ukrainie i jej wpływ na efektywność techniczną). Wieś I Rolnictwo, (2 (159), 141–156. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/443