Michalska, S. (2013). Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (2 (159), 124–139. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/442