Sawicka, Z. (2013). Strategie rozwojowe gospodarstw dwuzawodowych w regionie Bawarii – studium przypadku. Wieś I Rolnictwo, (2 (159), 106–123. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/441