Gajos, E. (2013). Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektywy. Wieś I Rolnictwo, (1 (158), 182–187. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/434