Górecki, J. (2013). Recenzja książki Alicji Bieńkowskiej: „Juliusz Poniatowski – biografia polityczna”. Wieś I Rolnictwo, (1 (158), 166–168. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/431