Matuszczak, A. (2013). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przesłanki teoretyczne i propozycja pomiaru w regionach UE. Wieś I Rolnictwo, (1 (158), 101–119. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/427