Halamska, M. (2013). Żyć na wsi: elementy stylu życia. Wieś I Rolnictwo, (1 (158), 25–43. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/422