Drygas, M. (2012). Recenzja raportu „Polska wieś 2012”. Wieś I Rolnictwo, (4 (157), 165–168. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/419