Wieruszewska, M. (2012). Czemu kąsają rękę, która ich karmi?. Wieś I Rolnictwo, (4 (157), 162–164. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/418