Tomczak, F. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Wieś I Rolnictwo, (4 (157), 139–155. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/416