Furmankiewicz, M. (2012). Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? Ukryty sektor publiczny w lokalnych grupach działania w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (4 (157), 112–127. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/414