H. Meyers, W., & Goychuk, K. (2012). The Ukraine in KRU (Kazakhstan, Russia and Ukraine): prospects for the Ukrainian grain economy (Ukraina w KRU (Kazachstan, Rosja i Ukraina): perspektywy ukraińskiej gospodarki zbożowej). Wieś I Rolnictwo, (4 (157), 75–89. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/412