S. Zegar, J. (2012). Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska – ujęcie globalne. Wieś I Rolnictwo, (4 (157), 53–74. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/411