Jasikowska, K., & Gorlach, K. (2012). „Czyńcie sobie ziemię poddaną” – czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata. Wieś I Rolnictwo, (4 (157), 9–35. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/409