Gajos, E. (2012). Panel redaktorów wiodących czasopism zagranicznych. Wieś I Rolnictwo, (3 (156), 172–175. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/406